ניהול קבלני משנה

ניהול קבלני משנה

בעידן בו משימות רבות של הארגון מועברות למיקור חוץ, חשוב שתהיה לנו יכולת לבצע מעקב יעיל ונוח אחר פעילות קבלני המשנה שלנו. כלי מדויק ויכולות מעקב מתקדמות, יבטיחו כי לא נחמיץ דבר בחישוב העלויות ובשיעורי ההתקדמות של המשימות שלנו וכי תמיד נוכל לעמוד בקשר ולשתף במידע את כל הגורמים הרלוונטיים. מתוך הבנה מעמיקה עד כמה הפכו קבלני המשנה לחלק בלתי נפרד מפעילות ארגונים, הטמענו בסיימפרה כלי מתקדם לניהול קבלני משנה הלוקח בחשבון היבטים רבים של הפעילות.

ניהול כלל ההתקשרויות עם קבלני המשנה שלך

כל התקשרות מול קבלן המשנה מבוצעת במסגרת פרויקט ספציפי והגישה להתקשרות ולניהולה זמינה אך ורק לאנשי הקשר הרלוונטיים. במסגרת ניהול ההתקשרויות, ניתן להוסיף קבלן משנה חדש בקלות לכל אחת ממשימות הארגון שלך על פי התנאים שהוגדרו במסגרת הסכמי העבודה ביניכם ולהגדיר את תחומי האחריות של הקבלן במסגרת הפרויקטים השונים.

רישום נוח של ביצועי קבלני המשנה

למשך כל הפרויקט, יהיה באפשרותך לבחון את ביצועי קבלן המשנה במשימות השונות שנשלחו אליו ולבחון כיצד בוצעו המשימות בפרויקטים השונים, תוך מעקב נוח אחר מגוון נתונים.
• דירוג איכות השירות שקיבלנו למעקב עתידי ולקבלת החלטות על המשך שיתופי הפעולה.
• מחירי השירותים השונים, בין אם על בסיס שעתי או על בסיס ריטיינר.
• היקף העבודה שהוזמנה, לרבות שעות העבודה שהוקדשו לה, תאריכים והערות חשובות.