מתחרים

התחקות אחר מתחרים

יש לך חזון ברור ותהליך עבודה שבנית בעמל רב. עם זאת, כדי להבטיח שהעסק שלך יישאר תמיד צעד אחד קדימה ועל מנת לספק ללקוחותיך את היתרונות המתקדמים ביותר שקיימים בענף התעשייה שלך, נדרש גם מבט החוצה. התחקות אחר יכולות המתחרים שלך ותכנון המשך הפעילות שלך בהשוואה ובהתאם למתחריך, יוכלו לספק לך יתרון משמעותי בתחרות.

כיצד סיימפרה מסייעת לך במשימה?

המערכת מאפשרת לך לרכז קבצים מכל סוגי המדיה אודות המתחרה שלך – ממסמכים ועד תמונות וסרטונים. ניתן לנהל מעקב נפרד על כל מתחרה עם פרטי העסק ואנשי הקשר הרלוונטיים.

מעקב והשוואה בטווח רחב של תחומים

  • כחלק מהמעקב, יהיה באפשרותך לבצע רישום של סוגי המוצרים שהמתחרה שלך מספק ולהשוות בין המחירים שלכם בזמן אמת.
  • על ידי מעקב אחר מתחריך, ניתן יהיה לבחון את נקודות החוזק ואת האתגרים המרכזיים ביותר שלך לעומת אלו של המתחרים שלך, להתחקות אחר הפתרונות שהם יישמו ולערוך שיפורים בהתאם לכך ברמה התפעולית, השיווקית, הניהולית ובכל ההיבטים הרלוונטיים.
  • והחשוב ביותר, כל המידע משותף ונגיש לגורמים הרלוונטיים ללא חשש מריכוז המידע בידי גורם אחד. כלל הנתונים שאסף העובד שתחקר את המתחרה זמינים לך בכל עת.