מבנה ארגוני וניהול הרשאות

מבנה ארגוני

העבודה עם סיימפרה מאפשרת לך שליטה ומעקב על פעילות הארגון שלך בכל הרזולוציות. מעבר לניהול הפעילות בכלים המתקדמים בכל תחום, ניתן לקבל מבט על מאוחד ונוח לשימוש המאפשר ניהול תוך התבוננות בתמונה הגדולה. כך, כל אחד מהגורמים בארגון שלך מתמקד בתחומים הרלוונטיים לו ולך יש את האפשרות להקדיש את מרב משאביך בייעוד המרכזי שלך – ניהול.

תקשורת ארגונית אופטימלית

כל עובד יקבל תצוגה מותאמת שתעביר לו את המידע והמשימות החיוניות לו בהתאם למיקומו בהיררכיה הארגונית ולך תהיה אפשרות לבצע מעקב על כל משימה ופרויקט ולקבל דוחות תקופתיים מרוכזים. ניתן לקבל נתונים אודות העלות השעתית של כל אחד מבעלי התפקידים שלך ולהיעזר במידע זה כדי להעריך עלויות של פרויקטים ומשימות. שעות העבודה, הפעילות השוטפת, הפסקות ובקשות לחופשה מדווחות על ידי העובדים ישירות למערכת ומאפשרות לך לחשב בדיוק כמה זמן הוקדש לכל אחד מן הפרויקטים.

הגדרה ברורה ומסודרת של המבנה הארגוני

סיימפרה מאפשרת לך להזין במערכת את המבנה הארגוני שלך וליצור היררכיה מסודרת וקלה להבנה – החל במיקומים השונים של אתרי החברה ועד לחלוקה למחלוקות, מנהלים, תחומי פעילות, תפקידים ועלויות שעת העבודה של בעלי התפקידים השונים. המבנה המסודר והברור יאפשר לדרג הניהולי שלך לצפות במשימות העובדים ולהתחקות אחריהם ביעילות. בכל ארגון שפעילותו מבוססת על ניהול והשלמת פרויקטים, יתרון המערכת הוא ניכר ומאפשר לך להתייעל באופן מתמיד. גם לצוות שלך יהיה קל מאי פעם להבין את ההיררכיה בארגון, לדעת בדיוק אל מי לפנות בכל תרחיש ולהפנים את המבנה של הארגון בקלות ובמהירות.

ניהול הרשאות ושיתוף נתונים מאובטח

כל אחד מדפי המבנה הארגוני זמינים אך ורק לגורמים שקיבלו הרשאה לכך על פי הסיווג שהוגדר להם. ניתן לייעד הרשאות על פי קבוצות משתמשים שונות בעלות מאפיינים ייחודיים ולשייך כל משתמש למספר קבוצות, על פי ההרשאות הנדרשות עבורו. ניתן להאציל בקלות סמכויות מנהל מערכת שיוכל להגדיר ולשנות מאפיינים כמו פרטים אודות החברה, כתובת דוא"ל, שפת מערכת ועוד הגדרות רבות אחרות.